புகையிலையை ஒழிப்போம்… உடல்நலத்தை காப்போம்….

புகையிலையை ஒழிப்போம்… உடல்நலத்தை காப்போம்….

ஆண்டுதோறும் மே 31-ம் தேதி ‘சர்வதேச புகையிலை எதிர்ப்பு தினமாக’ கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. புகையிலை உபயோகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, ஒவ்வொரு ஆண்டும், உலக சுகாதார அமைப்பு புகையிலை உபயோகத்தைக் குறைக்க பல்வேறு விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்தி வருகிறது.

புகையிலையால் நுரையீரல் புற்றுநோயால் உலகம் முழுவதும் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 18 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது இதன் பாதிப்பு பல மடங்காக பெருகி இருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டு உள்ளது. உலகளவில் இந்நோய் பரவியிருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டோரில் 58% வளரும் நாடுகளில்தான் உள்ளனர்.

ஹர்ஷமித்ரா புற்றுநோய் மையம் உறையூர்,திருச்சி

தொடர்புக்கு : 737373 1008 / 737373 1007

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

International Nurses Day is celebrated around the world every May 12, the anniversary of Florence Nightingale’s birth.

Despite all the pandemic threat circling around, nurses and paramedic supports are the ones who put forth their lives in saving their patient’s life.

A proud moment to have such nurses.

Harshamitra Superspeciality Cancer Centre
Contact 737373 1008 / 737373 1007

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

In view of Women’s Day on March 8th,2020, FREE CANCER SCREENING CAMP was conducted in association in and at Jain Hospital, Melakottaiyur. Serving to out women is one of the prime awareness motto of our trust Rosegarden.

We thank the association members/organizers for making this happen. Numerous women got themselves checked on this day.

We also thank the team from Harshamitra for their untiring social works.

For FREE camps;
Call : 7373621 777 , 737373 1008

To all the Women out there …

March 8th being acknowledged as International Women’s Day, we are marching with full energy as usual to reach out to the women especially on this very special day. A general open meet was organized for the very first time in Trichy under the title ” on March 8th,2020. Dr P Sasipriya was invited to be a part of it, there was a open discussion among the participants who were ignorant about causes and symptoms of cancer.

We thank the organizers for creating one such huge mass of people under one single roof.

NGOs/Private Offices,Colleges,Schools/ Govt bodies can contact our trust, Rosegarden for FREE CANCER CAMPS

Call : 737373 1008 / 7373621777

In view of WORLD CANCER DAY,2020

To inculcate safe practices in lifestyles, awareness programs, Campaign should be conducted more widely and frequently, and knowledge should also be attained through physicians, who are the first point of contact with the health system. Therefore, creating awareness among health care providers is another issue to be considered.

It is important to create awareness through educational programs on cancer

We thank the Management of Royal Polytechnic College for giving one such opportunity

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

We are one of the leading countries with affordable cancer treatment. By offering quality medical services at minimal cost, We help by giving a new lease of life to thousands of cancer patients travelling from several parts of the world.

We assure to provide the best care and treatment with latest updated technologies and 10 folds cost effective than the rest.

We have a strong vision of providing quality treatment with an efficient team of Oncologists,who are experienced for more than 12 years who are putting in their whole-self in the providing the best treatment.

We have patients flying from all parts of the world and we assure to provide you the best treatment that you could not get from anywhere.

We offer your care takers a comfortable place to stay (a furnished house with all basic amenities)

Call : 737373 1008/ 737373 1007 Website : www.harshamitra.com

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

It gives our team immense pleasure to spread awareness. And this moment is one step closer, we are reaching out to the Nurses/Paramedics, who are more close in contact with the patients.

In association with Indian Medical Association, Kulithalai, Dr G Govindaraj (Surgical Oncologist) from Harshamitra handles a awareness session to the nurses. This event is happening today at Government Higher Secondary School,Lallapettai, in view of World Cancer Day – 2020.

Free PAP Smear screening is also being done for around 70 to 80 women. This test detects the presence of Cervix Cancer.

We thank the Indian Medical Association and Public Health And Preventive Medicine Department for giving us this wonderful chance to interact with the nurses/paramedics.

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

Reaching out to the younger generation is the most and effective way of spreading a message. We take immense steps to reach out to the students – both Schools and Colleges around the year, because we strongly believe that these budding gems are going to be the shinning gems in their near future.

Our Managing Director of Harshamitra Superspeciality Cancer Hospital and Managing trustee of our trust Rosegarden took part in a session -“State level conference on Health and Hygiene” at Indra Ganesan Institute of Medical Sciences.

We thank the organizers for giving one such opportunity.

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

In India, cervical cancer contributes to approximately 6–29% of all cancers in women.

Let us bring down the statistical values down…

Its time to spread awareness and get checked before cancer invades us.

We do free cancer screening camps/ awareness camps at various rural areas / general public Camps /certain Government bodies.

Those who are interested to carry forward one such social activity, can call us to check our availability

To know more :
Call : 7373621777

Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

For more than 10years, our Managing Trustee Dr Sasipriya Govindaraj and Dr G Govindaraj are involved on social works by establishing free cancer awareness camps and free cancer check up camps for general public.

One such was conducted at Vaikowins Muslim Higher Secondary School, EB Road, Trichy on 24.01.2020. Prizes were distributed too.

Next Page »